Upozornění

 

 

 

Kdo se nesnaží,
aby slovo Páně
také správně pochopil,
ten se proviňuje!